Arhiva kategorije: Prva strana

Orakon d.o.o.

Integralni poslovni sustav Osnovna djelatnost poduzeća je projektiranje, razvoj i održavanje informacijskih sustava za male i srednje poduzetnike, a osnovni proizvod ORPIS je poslovni informacijski sustav za praćenje poslovanja poduzetnika. ORPIS je izrađen modularno tako da se svaki modul može koristiti kao samostalna aplikacija, ali međusobno integrirani moduli pokazuju svoju najveću snagu i predstavljaju idealno poslovno rješenje koje optimalno prati korisnika u njegovom radu. Softver jer razvijen za OS. Windows nad relacijskom bazom podataka Oracle. Prednost korištenja ORPIS informacijskog sustava je u cjelovitom integriranom sustavu popraćenom punom podrškom u radu uz mogućnost prilagodbe sustava potrebama korisnika. ORPIS MODULI: POS kasa (trgovina i ugostiteljstvo) Poslovanje obrta (knjiga primitaka i izdataka, knjiga URA i IRA, obračun poreza, izrada ponuda, fakturiranje) Financijsko knjigovodstvo (salda konti kupaca i dobavljača, blagajna) Porezne evidencije (knjiga URA, IRA, obračun poreza) Glavna knjiga (temeljnice, bilanca, kartice) Robno-materijalno knjigovodstvo (ponude, narudžbe, primke, kalkulacije, otpremnice, fakture, skladišne kartice) Osnovna sredstva i sitni inventar Kadrovska evidencija Obračun plaća Svaki modul je cjelina za sebe i može se samostalno koristiti, a kod kupnje cijelog integralnog poslovnog sustava ORPIS postiže se maksimalan učinak za donošenje poslovnih odluka.